سايت روزپيام/آگهي و تبليغات رايگان تبليغ

امتیاز در گوگل پلی : 4.4

Sketch-Me-ProSketch Me Pro برای کشیدن اسکچ معمولاً نقاش با استفاده از خطوط و نقطه گذاری طرح اولیه یک جسم یا پرتره یک انسان را می کشد، هدف از رسم اسکچ ها معمولاً تمرکز روی نقاط و خطوط اصلی پرتره است و یه جزییات زیاد دقت نمی شود.